Lịch công tác tuần 3 tháng 9 năm 2019

 UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 782 /STTTT-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 16 tháng 9 năm 2019

 LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ 16/9/2019 đến 22/9/2019)

 

I. NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH CẦN TRIỂN KHAI

1. Các phòng, đơn vị triển khai công việc theo Thông báo công việc trọng tâm tháng 9/2019;

2. Tiếp tục triển khai phầm mềm dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử;

3. Làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Công an về công tác bảo vệ bí mật nhà nước;

4. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo lần 3 Kế hoạch ngầm hóa, chỉnh trang đô thị;

5. Tổng hợp ý kiến và hoàn thiện Dự thảo quy định xử lý số điện thoại quảng cáo, rao vặt trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

6. Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch.

II. DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC

THỨ/NGÀYGIÁM ĐỐC NGUYỄN CAO THẮNGPHÓ GIÁM ĐỐC VŨ VĂN VỞCÁC PHÒNG / ĐƠN VỊ
Nội dung, thời gian,
thành phần
Địa điểm, 
phương tiện
Nội dung, thời gian,
thành phần
Địa điểm,
phương tiện
Nội dung, thời gian,
thành phần
Địa điểm,
phương tiện

Thứ Hai

16/9/2019

8h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra bảo vệ
BMNN - Bộ Công an
TP: Đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, Trung tâm CNTT&TT; Văn thư
ĐĐ: Phòng họp tầng 38h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra bảo vệ
BMNN - Bộ Công an 
ĐĐ: Phòng họp tầng 38h00: Thanh tra FPT
TP: Đoàn thanh tra

8h00: Đ/c Tú Anh tham gia Đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh

14h00: Thanh tra FPT
TP: Đoàn thanh tra
ĐĐ: FPT Hải Dương

ĐĐ: UBND thành phố Chí Linh

ĐĐ: FPT Hải Dương

Thứ Ba

17/9/2019

Làm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quan8h00: Đ/c Tú Anh tham gia Đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnhĐĐ: UBND huyện Nam Sách

Thứ Tư

18/9/2019

8h30: Hội thảo các sáng kiến thu hẹp khoảng cách số

TP: Toàn thể CB, CC, VC, NLĐ Khối Văn phòng Sở và Trung tâm CNTT&TT.

14h00: Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

ĐĐ: Khách sạn Âu Cơ

LX: Đ/c Khiêm
ĐĐ: Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

7h30: HN quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, các văn bản hướng dẫn của TW và Kế hoạch của TU, Ban Thường  vụ ĐU Khối CCQ tỉnh về ĐH Đảng các cấp

TP: Đ/c Đặng

8h30: Hội thảo các sáng kiến thu hẹp khoảng cách số

ĐĐ: Hội trường Ban Tuyên giáo TU HDĐĐ: Khách sạn Âu Cơ

LX: Đ/c Cường

14h00: Đ/c H. Thắng Dự Họp Tiểu ban tuyên truyền diễn tập KVPT năm 2019 ĐĐ: Phòng họp UBND tỉnh

Thứ Năm

19/9/2019

Làm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quan8h00: Đ/c Tú Anh tham gia Đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh


7h30:
 Thanh tra FPT
TP: Đoàn thanh tra
14h00: Thanh tra FPT
TP: Đoàn thanh tra
ĐĐ: UBND huyện Cẩm Giàng


ĐĐ: TP Chí Linh, Huyện Kinh Môn
LX: Đ/c Cường

Thứ Sáu

20/9/2019

Làm việc tại cơ quan8h00: Dự Hội nghị cộng tác viên Bản tin VHTT&DL 
TP: T.Thắng
​ĐĐ: Tầng 2 Trung tâm VHNT tỉnh
LX: Đ/c Cường
8h00: Đ/c Tú Anh tham gia Đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnhĐĐ: Sở Y tế

Thứ Bẩy

21/9/2019

NghỉNghỉ  

Chủ Nhật

22/9/2019

NghỉNghỉ  

Thứ Hai

23/9/2019

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan 8h00: Đ/c Tú Anh tham gia Đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnhĐĐ: Sở VHTT&DL

* Ghi chú:

- Đây là lịch công tác dự kiến, sẽ được bổ sung tại Mục Lịch làm việc trên Website của Sở khi có thay đổi;

- Các Phòng nhận công văn: Sáng 8h00; chiều 14h00;

- Công văn của Lãnh đạo Văn thư chuyển trực tiếp;

- Công chức có giấy mời riêng báo Văn phòng Sở để vào lịch công tác;

- Từ ngày 16-20/9/2019, Đoàn Thanh tra thực hiện thanh tra tại công ty FPT Hải Dương;

- Yêu cầu các đồng chí có tên trong thành phần đi họp có mặt trước 5 phút so với lịch họp./.

Nơi nhận:

- Văn phòng TU;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Sở;

- Các Phòng chức năng;

- Trung tâm CNTT&TT;

- Bảo vệ, Lái xe, Tạp vụ;

- Lưu: VT, VP.

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Đặng

Trang chủ | Skip navigation links
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Quản lý nhà nước
Kiến thức - Thủ thuật
LichCT
Số liệu báo cáo
KN 15 nam ngay TL So
Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hải Dương
Giấy phép số 32/GP-TTĐT do Cục PT,TH & TTĐT cấp ngày 29/7/2014
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Cao Thắng - Giám đốc Sở
Trưởng Ban Biên tập: : Ông Vũ Văn Vở - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: 199 Nguyễn Lương Bằng - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220 3 897 357 - Fax: - Email: Email:thongtintruyenthong@haiduong.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Sở TT&TT Hải Dương” khi phát hành lại thông tin từ website này.