Skip Navigation LinksVienthongT52013

Gửi câu hỏi
Có an toàn khi sống hoặc làm việc ở tầng trên cùng của tòa nhà có lắp đặt anten trạm gốc ĐTDĐ?
 

Không hề ảnh hưởng vì các lý do sau:

- Các anten có độ tăng ích cao hoặc tăng ích thấp đều không phát xạ nhiều năng lượng trực diện xuống tầng mà bạn sống hoặc làm việc.

- Mái của tòa nhà đã hấp thụ phần lớn năng lượng RF.  Một mái nhà thông thường đã làm giảm cường độ tín hiệu từ 5 đến 10 lần hoặc thậm chí giảm hơn nữa nếu mái nhà là bê tông cốt sắt hoặc kim loại.

- Ở mức xấu nhất thì mật độ công suất ở tầng dưới mái nhà lắp đặt anten đều đáp ứng tất cả các quy định an toàn RF hiện nay.

- Những đo kiểm thực tế các phòng và các hành lang ở tầng trên cùng đều khẳng định mật độ công suất đều thấp dưới các quy định an toàn RF hiện nay.

f)  Có cần phải sử dụng các thông báo hạn chế hoặc cấm xung quanh các trạm anten di động và “khoảng cách an toàn tối thiểu” là gì?

Những quy định an toàn RF không yêu cầu có những thông báo hạn chế hoặc cấm xung quanh một vị trí anten trạm gốc ĐTDĐ, vì các mức công suất trên mặt đất không đủ cao để vượt các quy định về độ phơi nhiễm công cộng liên tục (xem câu 8 và câu 12).

Trong một số trường hợp sẽ cần sử dụng các giới hạn xung quanh các anten.

“Khoảng cách an toàn tối thiểu” của một anten trạm gốc di động được FDA/FCC mô tả như sau: “Phơi nhiễm ở các mức tại hoặc gần với các giới hạn về các tần số điện thoại di động hoặc PCS thì cá nhân đó phải ở trong luồng tín hiệu radio chính được phát đi (chiều cao của anten) và cách anten một vài feet… Bên cạnh đó, còn phụ thuộc các mức RF của anten kiểu sector đến kích cỡ và phía sau anten là không đáng kể.

Cần chú ý, trích dẫn trên đây về khoảng cách an toàn là áp dụng cho anten bức xạ trên thực tế, chứ không phải cho tháp cao (hoặc tòa nhà hoặc cấu trúc) mà anten được lắp đặt trên đó. Đối với một anten trạm gốc ĐTDĐ được lắp trên đỉnh tháp cao từ 5m trở lên thì sẽ không có bề mặt nào gần với quy định an toàn năng lượng RF, do đó khái niệm “khoảng cách an toàn tối thiểu” thật sự không có ý nghĩa.

Một số người thì cho rằng các trạm gốc nên được lắp đặt cách xa các khu vực “nhạy cảm”. Có một chút logic cho lý do này :  Như đã thảo luận ở câu 12 và trong báo cáo của NRPB năm 2000, mật độ công suất đất không giảm theo khoảng cách theo bất cứ nghĩa nào cho đến khi bạn ở cách xa một trạm gốc hàng trăm mét.

Người sống, làm việc hoặc học tập trong một tòa nhà thường ít bị phơi nhiễm trong trường hợp trạm gốc lắp đặt trên tòa nhà đó so với trạm gốc cách xa đó hàng trăm mét (xem Câu 12).

Độ cao anten, công suất anten và mô hình anten là những yếu tố có ý nghĩa hơn khi  định phơi nhiễm mức đất đối với năng lượng RF chứ không phải khoảng cách chiều ngang từ một trạm gốc.

Bên cạnh đó, di chuyển các anten gốc khỏi khu vực có người sử dụng ĐTDĐ có thể : Tăng độ phơi nhiễm của người sử dụng từ thiết bị cầm tay của họ;  Công suất anten trạm gốc sẽ tăng lên;  Các anten trạm gốc sẽ phải đặt cao so với mặt đất;  Tăng kích cỡ ô tế bào và do vậy hạn chế số người sử dụng được kết nối.

g) Những cảnh báo nào là cần thiết khi làm việc gần các anten trạm gốc di động?

Khi làm việc gần các anten trạm gốc di động cần phải biết những quy định sau:

·   Các quy định lắp đặt anten  :   Đối với các anten lắp đặt trên mái nhà, cần tăng độ cao các anten phát cao hơn chiều cao của người khi ở trên mái nhà đó; giữa các anten phát cách xa khu vực mà con người có thể ở đó (ví dụ, các điểm tiếp cận với mái nhà, các điểm dịch vụ điện thoại, thiết bị HVAC).

·   Đối với các anten định hướng lắp đặt trên mái nhà, anten phải được lắp ở mép biên trên nóc mái nhà và cách xa trung tâm tòa nhà.

·   Cân bằng giữa anten góc ngẩng lớn (RF tối đa thấp hơn) và anten góc ngẩng nhỏ (tác động tầm nhìn thấp hơn).

·   Cần nhớ các chuẩn RF chính xác cho các atenna tần số thấp hơn (ví dụ 900MHz) so với các anten tần số cao hơn (ví dụ 1800MHz).

·   Có những cảnh báo đặc biệt để giữ anten công suất cao hơn cách xa các khu vực có thể tiếp cận.  

·   Đặt các anten tại vị trí càng xa càng tốt, mặc dù điều này có thể trái ngược với các yêu cầu chia theo khu vực địa phương.

Có những cảnh báo đặc biệt khi thiết kế các vị trí “đồng vị trí” ở đó nhiều anten của các  công ty khác nhau có cùng cấu trúc như nhau. Điều này áp dụng cho các vị trí có các anten phát công suất cao (FM/TV). Chia theo khu vực đôi khi hỗ trợ đồng vị trí nhưng đồng vị trí có thể gây ra các vấn đề an toàn RF.

 Các cách giảm phơi nhiễm năng lượng RF : 

·   Người làm việc tại các vị trí anten phải được cảnh báo về sự tồn tại năng lượng RF, khả năng phơi nhiễm và các biện pháp để giảm phơi nhiễm. “Nếu bức xạ tần số vô tuyến tại một vị trí có thể vượt chuẩn của FCC quy định phơi nhiễm công cộng/không kiểm soát được, thì vị trí đó phải có các thông báo phù hợp”.

·   Các mức năng lượng RF tại một trị trí nên được làm mẫu trước khi vị trí đó được xây dựng ;   Các mức năng lượng RF tại một vị trí phải được đo kiểm ; Thừa nhận tất cả các anten luôn hoạt động; 

·   Dừng hoạt động của các máy phát liên quan trước khi làm việc trên trạm anten ; Sử dụng các bộ monitor cá nhân để đảm bảo tất cả các máy phát đã hoàn toàn ngắt điện.  Giữ khoảng cách an toàn với anten. “Khi có quy định hoạt động giữ phơi nhiễm năng lượng RF thấp, duy trì khoảng cách 1 – 1,2 m cách bất kỳ anten (viễn thông) nào”.

·   “Cấm di chuyển” và “Tránh phơi nhiễm không cần thiết và kéo dài ở khoảng cách gần với anten”;  Ở một số vị trí (ví dụ như nhiều anten ở một không gian được giới hạn thì một số anten không thể ngừng hoạt động) thì cần phải mặc áo bảo hộ.

·   Chú ý là có nhiều rủi ro không phải do RF tại một số vị trí (ví dụ máy móc nguy hiểm, rủi ro do shock điện, do ngã) do đó chỉ cho phép người có nhiệm vụ và chuyên môn tại hiện trường.

h)  Làm thế nào để đánh giá việc tuân thủ các quy định năng lượng RF cho trạm gốc di động?

Việc tuân thủ có thể được đánh giá thông qua đo kiểm và tính toán. Cả hai phương pháp này cần phải am hiểu vật lý học năng lượng RF. Các đo kiểm cần tới các thiết bị hiện đại  và đắt tiền. Tính toán cần tới thông tin chi tiết về : công suất, các bộ phận cấu thành anten và hình của mỗi anten tại vị trí lắp đặt.

Đánh giá sự tuân thủ hoặc đánh giá các mức phơi nhiễm sẽ đơn giản khi tính toán các mức đó tại khoảng cách từ một vị trí lắp đặt anten. Như đã trình bày ở câu 12, phơi nhiễm năng lượng RF thậm chí không thể tăng khi bạn tới gần một ví trị trạm gốc di động.

 Phương pháp tính toán như sau : Nếu ERP, mô hình anten và độ cao của anten trạm gốc như đã được biết (xem câu 14C), thì tiếp theo tính toán mật độ công suất mức đất ở trường hợp xấu nhất. Tuy nhiên, phương pháp tính toán này không đơn giản và ERP và mô hình anten đôi khi không thể biết được. Theo Barbiroli và cộng sự của ông, việc tính toán chính xác chỉ có thể thực hiện khi nắm được tất cả các chi tiết kỹ thuật liên quan.

Phương pháp đo kiểm :  Đo kiểm thực tế mật độ công suất trạm gốc di động cần các thiết bị đo hiện đại, kiến thức và kỹ năng đo đạc. Các công cụ được thiết kế để đo kiểm các trường công suất đường dây, các công cụ được thiết kể để đo kiểm lò vi ba là không phù hợp cho việc đo kiểm các trạm gốc. Xác định rõ các trạm gốc đáp ứng các chỉ dẫn của ANSI/IEEE, FCC hoặc ICNRP là khá dễ dàng, nhưng đo kiểm mật độ công suất thực tế của một anten tram gốc khó khăn hơn nhiều, vì có nhiều nguồn năng lượng RF khác ở một vị trí đã chọn.

Các câu hỏi gần đây:
Thông Báo
Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng và Hướng dẫn Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Tải về Tại đây
Công văn số 983/STTTT-TTBCXB ngày 08/11/2019 về việc góp ý dự thảo Quy định về Giải thưởng báo chí Nguyễn Lương Bằng. Tải về Tại đây
Công văn số 865 /STTTT-TTBCXB ngày 14/10/2019 của Sở TTTT về việc tuyên truyền quản lý thông tin thuê bao di động trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tải về tại đây
Thông báo số 622/TB-STTTT ngày 01/10/2019 về Lịch tiếp công dân Quý IV/2019 của Giám đốc Sở TTTT. Tải về tại đây
Công văn số 849/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền cuộc thi sáng tác mẫu công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương. Tải về Tại đây
Công văn số 818/STTTT-CNTT về việc đánh giá, xếp hạng mức độ CQĐT cấp huyện và cấp xã. Tải về tại đây
Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Tải về tại đây
Thông báo số 524/TB-STTTT ngày 1/7/2019 của Sở TTTT về lịch tiếp công dân quý III năm 2019.tại đây
Quyết định số 583/QĐ-STTTT ngày 08/7/2019 V/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 của Sở TTTT. Tải về
Quyết định số 542/QĐ-STTTT ngày 26/6/2019 về việc công bố công khai số liệu thực hiện Quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông. Tải về
Công văn số 233 /STTTT-TTBCXB ngày 18/3/2019 Về việc tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương. tại đây
Công văn số 451 /STTTT-TTBCXB ngày 21/5/2019 V/v tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong. tại đây
Công văn số 399 /STTTT-TTBCXB ngày 09/5/2019 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh.tại đây
Công văn số 390 /STTTT-TTBCXB V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.tại đây
Công văn số 316/STTTT-TTBCXB ngày 11/4/2019 Về việc tuyên truyền, đăng ký tác phẩm dự thi Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2019.Tại đây
Công văn số 307/STTTT-CNTTT ngày 09/4/2019 tham gia ý kiến đối với Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong CCQNN.Tại đây
Công văn số 306/STTTT-CNTTT ngày 09/4/2019 Về việc tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương.Tại đây
Công văn số 305/STTTT-CNTTT ngày 09/4/2019 Về việc tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ.Tại đây
Quyết định số 227/QĐ-STTTT ngày 18/3/2019 về việc công bố công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.Tại đây
Quyết định số 227/QĐ-STTTT ngày 18/3/2019 về việc công bố công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
Công văn số 219 STTTT-TTBCXB V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động Truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.tại đây
Công văn số 210/STTTT-BCVT ngày 13/3/2019 V/v góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung, một số nội dung tại Điều 1 của Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015.Tại đây
Quyết định số 95/QĐ-STTTT ngày 15/01/2019 V/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở TTTT. Tại đây
Công văn số 104/STTTT-TTBCXB ngày 01/2/2019 V/v tuyên truyền Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2019. Tải về tại đây
Công văn số 75/STTTT-HĐTĐKT V/v hướng dẫn thi đua khen thưởng Sở năm 2019. Tải vềtại đây
Công văn số 76/STTTT-VP hướng dẫn thi đua khen thưởng cấp huyện 2019. Tải về tại đây
Thông báo số 26/TB-STTTT ngày 04/01/2019 về lịch tiếp công dân quý I năm 2019. Tải về tại đây
Các biểu mẫu gửi kèm Công văn số 17/STTTT-TTBCXB ngày 07/01/2018 về việc cung cấp số liệu đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động đối với Đài Phát thanh cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã. Tải về tại đây
Công văn số 1146/STTTT-VP ngày 13/11/2018 về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018. Tải về tại đây
Công văn số 1083/STTTT-TTBCXB ngày 31/10/2018 về việc tuyên truyền phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) tỉnh Hải Dương. Tải về tại đây
Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện và cấp xã. Tải về tại đây
Công văn số 752 ngày 26/7/2018 của Sở TTTT về việc xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp TTTT. Tải về tại đây
Lịch tiếp công dân Quý III, IV năm 2018. Tải về tại đây
Công văn số 608/STTTT-CNTT Về việc tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành mã định danh cho các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương. Tải về tại đây
Thông báo Lịch tiếp công dân Quý II của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Tải về tại đây
Công văn số 113/STTTT-TTBCXB tuyên truyền phòng, chống lạm dụng rượu, bia, đồ uống có cồn và KH phát động phong trào thi đua đảm bảo TTATGT. Tải về tại đây
Công văn số 166/STTTT-TTBCXB ngày 22/02/2019 về tuyên truyền Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tải về tại đây
Dự thảo Kiến trúc Chính Quyền điện tử tỉnh Hải Dương. Tải về Tải về
Công văn số 167/STTTT-TTCBXB ngày 01/3/2018 về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 Tải về tại đây
Kế hoạch 305/KH-BTC ngày 2/2/2018 của BTC lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc về tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018 và Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bia Côn Sơn Tư phúc tự bi là Bảo vật quốc gia tại đây
Triển khai Công văn số 255/UBND-VP của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính Phủ Tải về Tại đây
Công văn 47/STTTT-TTBCXB ngày 16/1/2018 V/v cung cấp số liệu thống kê về lĩnh vực thông tin cơ sở Tải về Tại đây
Kế hoạch 1320/KH-STTTT ngày 25/12/2018 về Tuyên truyền việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông Tải về tại đây
Công văn số 1206/STTTT-CNTT ngày 20/12/2017 v/v khảo sát số liệu phục vụ xây dựng khung kiến trúc CQĐT tỉnh Hài Dương. Tải về công văn và biểu mẫu Tại đây
Hướng dẫn số 1088/HD-HĐTĐKT ngày 27/11/2017 về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng. Tải về tại đây
Công văn 1066/STTTT-VP ngày 20/11/2017 V/v hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2017. Tải về tại đây
Công văn số 840 /STTTT-TTBCXB V/v đôn đốc cập nhật danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (lần 1) Tải về tại đây
Công văn 1267/HĐXT ngày 15/9/2017 về việc đăng tải thông tin xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" "Nghệ nhân ưu tú" tỉnh Hải Dương lần thứ hai - năm 2017 Tải về tại đây
Công văn số 791 /STTTT-BCVT V/v hướng dẫn triển khai Thông tư số 12, 14 của Bộ TTTT về quy trình và danh mục thiết bị viễn thông phải điểm định Tải về
Số lượt truy cập
1542407
Trang chủ | Skip navigation links
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Quản lý nhà nước
Kiến thức - Thủ thuật
Hỏi Đáp Trực Tuyến
Số liệu báo cáo
Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hải Dương
Giấy phép số 32/GP-TTĐT do Cục PT,TH & TTĐT cấp ngày 29/7/2014
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Cao Thắng - Giám đốc Sở
Trưởng Ban Biên tập: : Ông Vũ Văn Vở - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: 199 Nguyễn Lương Bằng - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220 3 897 357 - Fax: - Email: Email:thongtintruyenthong@haiduong.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Sở TT&TT Hải Dương” khi phát hành lại thông tin từ website này.