Skip navigation links
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Quản lý nhà nước
Kiến thức - Thủ thuật
Số liệu báo cáo
Báo chí viết về Hải Dương
KN 15 nam ngay TL So

Skip Navigation LinksTang-nguon-von-tin-dung-8.2019

Cập nhật : 8/23/2019 4:14 PM
 
Trong 5 năm qua, chất lượng tín dụng chính sách tại tỉnh Hải Dương được nâng cao, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng, góp phần cải thiện đời sống hộ nghèo và đối tượng chính sách, đẩy lùi tín dụng đen.

​Đây là thông tin từ Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội" do Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức ngày 22/8.

tin-dung1 23.8.2019.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, Hải Dương đã tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội bổ sung nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách.

Ngoài cơ chế chính sách của Trung ương, tỉnh Hải Dương đã ban hành một số cơ chế chính sách riêng đặc thù của tỉnh. Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác thực hiện tín dụng chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn tỉnh đến nay đạt 33,2 tỷ đồng, tăng 123% so với thời điểm trước khi có Chỉ thị 40 - CT/TW.

Từ năm 2014 đến nay, tỉnh Hải Dương đã có gần 200.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Từ đó, góp phần giúp đỡ 38.755 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho gần 7.000 lao động; giúp hơn 600 hộ nghèo và gia đình chính sách được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 20.000 học sinh - sinh viên được vay vốn học tập; xây hơn 200.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và 310 căn nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác…

Thông qua nguồn vốn vay tín dụng chính sách xã hội đã tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống, giảm tỷ lệ thất nghiệp, hộ nghèo, góp phần hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.  

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển và Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Dương Quyết Thắng đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh Hải Dương đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình tín dụng chính sách, trách nhiệm của đối tượng chính sách vay vốn trong việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước.

Bên cạnh đó, phối hợp, lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động hỗ trợ công tác giảm nghèo, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư... với tín dụng chính sách xã hội để đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn vay.

Các ngành chức năng vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội.

Cùng với việc tuyên truyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cũng cần tích cực giám sát, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, giúp người dân được vay vốn thuận lợi và sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hải Dương cần phát huy hiệu quả hoạt động của các điểm giao dịch xã, tổ tiết kiệm và vay vốn, công khai chính sách tín dụng ưu đãi để nhân dân biết, giám sát.

tin-dung2 23.8.jpg

Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai Chỉ thị 40-CT/TW.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũng mong muốn trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội nghiên cứu có thể chọn Hải Dương thí điểm triển khai một số chương trình tín dụng như chương trình vay mua nhà ở xã hội,. Từ đó, tạo điều kiện cho lao động ngoại tỉnh, công nhân các khu công nghiệp có điều kiện mua nhà ở.

Theo thống kê, mạng lưới hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội phủ kín địa bàn với 3.203 tổ tiết kiệm và vay vốn ở tất cả các thôn, khu dân cư và 264 điểm giao dịch tại 264 xã, phường, thị trấn. Trong 5 năm qua, số vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt trên 5.500 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh luôn được kiểm soát ở mức dưới 0,1%/tổng dư nợ.

Theo baotintuc.vnIn trang Quay lại Lên trên
Thông Báo
Thông báo số 524/TB-STTTT ngày 1/7/2019 của Sở TTTT về lịch tiếp công dân quý III năm 2019.tại đây
Quyết định số 583/QĐ-STTTT ngày 08/7/2019 V/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 của Sở TTTT. Tải về
Quyết định số 542/QĐ-STTTT ngày 26/6/2019 về việc công bố công khai số liệu thực hiện Quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông. Tải về
Công văn số 233 /STTTT-TTBCXB ngày 18/3/2019 Về việc tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương. tại đây
Công văn số 451 /STTTT-TTBCXB ngày 21/5/2019 V/v tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong. tại đây
Công văn số 399 /STTTT-TTBCXB ngày 09/5/2019 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh.tại đây
Công văn số 390 /STTTT-TTBCXB V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.tại đây
Công văn số 316/STTTT-TTBCXB ngày 11/4/2019 Về việc tuyên truyền, đăng ký tác phẩm dự thi Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2019.Tại đây
Công văn số 307/STTTT-CNTTT ngày 09/4/2019 tham gia ý kiến đối với Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong CCQNN.Tại đây
Công văn số 306/STTTT-CNTTT ngày 09/4/2019 Về việc tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương.Tại đây
Công văn số 305/STTTT-CNTTT ngày 09/4/2019 Về việc tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ.Tại đây
Quyết định số 227/QĐ-STTTT ngày 18/3/2019 về việc công bố công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.Tại đây
Quyết định số 227/QĐ-STTTT ngày 18/3/2019 về việc công bố công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
Công văn số 219 STTTT-TTBCXB V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động Truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.tại đây
Công văn số 210/STTTT-BCVT ngày 13/3/2019 V/v góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung, một số nội dung tại Điều 1 của Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015.Tại đây
Quyết định số 95/QĐ-STTTT ngày 15/01/2019 V/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở TTTT. Tại đây
Công văn số 104/STTTT-TTBCXB ngày 01/2/2019 V/v tuyên truyền Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2019. Tải về tại đây
Công văn số 75/STTTT-HĐTĐKT V/v hướng dẫn thi đua khen thưởng Sở năm 2019. Tải vềtại đây
Công văn số 76/STTTT-VP hướng dẫn thi đua khen thưởng cấp huyện 2019. Tải về tại đây
Thông báo số 26/TB-STTTT ngày 04/01/2019 về lịch tiếp công dân quý I năm 2019. Tải về tại đây
Các biểu mẫu gửi kèm Công văn số 17/STTTT-TTBCXB ngày 07/01/2018 về việc cung cấp số liệu đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động đối với Đài Phát thanh cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã. Tải về tại đây
Công văn số 1146/STTTT-VP ngày 13/11/2018 về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018. Tải về tại đây
Công văn số 1083/STTTT-TTBCXB ngày 31/10/2018 về việc tuyên truyền phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) tỉnh Hải Dương. Tải về tại đây
Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện và cấp xã. Tải về tại đây
Công văn số 752 ngày 26/7/2018 của Sở TTTT về việc xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp TTTT. Tải về tại đây
Lịch tiếp công dân Quý III, IV năm 2018. Tải về tại đây
Công văn số 608/STTTT-CNTT Về việc tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành mã định danh cho các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương. Tải về tại đây
Thông báo Lịch tiếp công dân Quý II của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Tải về tại đây
Công văn số 113/STTTT-TTBCXB tuyên truyền phòng, chống lạm dụng rượu, bia, đồ uống có cồn và KH phát động phong trào thi đua đảm bảo TTATGT. Tải về tại đây
Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ hội truyền thống và Ngày hội sách xuân Mậu Tuất - 2018 tại di tích Văn miếu Mao Điền; Đề cương tuyên truyền Tải về tại đây
Dự thảo Kiến trúc Chính Quyền điện tử tỉnh Hải Dương. Tải về Tải về
Công văn số 167/STTTT-TTCBXB ngày 01/3/2018 về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 Tải về tại đây
Kế hoạch 305/KH-BTC ngày 2/2/2018 của BTC lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc về tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018 và Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bia Côn Sơn Tư phúc tự bi là Bảo vật quốc gia tại đây
Triển khai Công văn số 255/UBND-VP của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính Phủ Tải về Tại đây
Công văn 47/STTTT-TTBCXB ngày 16/1/2018 V/v cung cấp số liệu thống kê về lĩnh vực thông tin cơ sở Tải về Tại đây
Công văn 30 /STTTT-TTBCXB ngày 11/01/2018 về việc Thông báo phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 Tải về tại đây
Công văn số 1206/STTTT-CNTT ngày 20/12/2017 v/v khảo sát số liệu phục vụ xây dựng khung kiến trúc CQĐT tỉnh Hài Dương. Tải về công văn và biểu mẫu Tại đây
Hướng dẫn số 1088/HD-HĐTĐKT ngày 27/11/2017 về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng. Tải về tại đây
Công văn 1066/STTTT-VP ngày 20/11/2017 V/v hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2017. Tải về tại đây
Công văn số 840 /STTTT-TTBCXB V/v đôn đốc cập nhật danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (lần 1) Tải về tại đây
Công văn 1267/HĐXT ngày 15/9/2017 về việc đăng tải thông tin xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" "Nghệ nhân ưu tú" tỉnh Hải Dương lần thứ hai - năm 2017 Tải về tại đây
Công văn số 791 /STTTT-BCVT V/v hướng dẫn triển khai Thông tư số 12, 14 của Bộ TTTT về quy trình và danh mục thiết bị viễn thông phải điểm định Tải về
Số lượt truy cập
1453322
Trang chủ | Skip navigation links
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Quản lý nhà nước
Kiến thức - Thủ thuật
Số liệu báo cáo
Báo chí viết về Hải Dương
KN 15 nam ngay TL So
Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hải Dương
Giấy phép số 32/GP-TTĐT do Cục PT,TH & TTĐT cấp ngày 29/7/2014
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Cao Thắng - Giám đốc Sở
Trưởng Ban Biên tập: : Ông Vũ Văn Vở - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: 199 Nguyễn Lương Bằng - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220 3 897 357 - Fax: - Email: Email:thongtintruyenthong@haiduong.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Sở TT&TT Hải Dương” khi phát hành lại thông tin từ website này.