Cập nhật : 7/29/2019 4:27 PM
 
Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 26/7, Sở Thông tin và Truyền thông (đơn vị Trưởng Khối) tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Giao ước thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Khối thi đua cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về kinh tế.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Đàm, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành và cán bộ tham mưu công tác thi đua, khen thưởng của 9 đơn vị thành viên trong Khối thi đua cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về kinh tế của tỉnh. Đồng chí Vũ Văn Vở, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) - Đơn vị Trưởng Khối chủ trì hội nghị.

Sep Vo 26.7.2019_Kinh te.jpg

Đồng chí Vũ Văn Vở, Phó Giám đốc Sở TT&TT phát biểu tại hội nghị

Hiện nay, Khối thi đua cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về kinh tế tỉnh Hải Dương có 9 đơn vị, gồm: Sở TT&TT (đơn vị Trưởng Khối năm 2019) Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, phong trào thi đua của Khối được các đơn vị quan tâm chỉ đạo và phát động rộng rãi ngay từ đầu năm, có kế hoạch rõ ràng, có chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, có thang điểm chặt chẽ và được toàn ngành tham gia đăng ký giao ước thực hiện với quyết tâm cao. Các đơn vị trong Khối đã chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các nội dung Giao ước thi đua của Khối đã ký kết từ đầu năm, chú trọng gắn công tác thi đua, khen thưởng, công tác cải cách hành chính với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi đơn vị. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, các sáng kiến kinh nghiệm phục vụ cho chuyên môn. Các đơn vị trong Khối có tinh thần đoàn kết, gắn bó, phối hợp trong các hoạt động chuyên môn, các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tại từng cơ quan, đơn vị cũng đã chủ động tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa của công tác thi đua trong Khối. Do vậy, phong trào thi đua phát triển sâu rộng, đi vào nền nếp, được mọi người cùng hưởng ứng tham gia. Một số nội dung mới được đề cập trong Giao ước thi đua của Khối như: Cán bộ, công chức không hút thuốc lá nơi công cộng, không sử dụng đồ uống có cồn như rượu, bia trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa trong ngày làm việc, nâng cao trách nhiệm trong công tác chuyên môn, chấp hành quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông… đã được các đơn vị quán triệt tới từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và có kế hoạch, văn bản chỉ đạo, triển khai, báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện cụ thể và quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các phong trào thi đua do đơn vị và Khối phát động.

D.C Tuan phat bieu 27.2019.JPG

Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công thương phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe các đồng chí tham dự hội nghị báo cáo, trao đổi, thảo luận, làm rõ các nội dung có liên quan, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Vở, Phó Giám đốc Sở TT&TT nhất trí cao với nội dung Báo cáo Sơ kết thực hiện Giao ước thi đua 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Khối và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thống nhất tập trung triển khai thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm 2019 của Khối đó là:

Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua do Bộ, ngành chủ quản, UBND tỉnh, các cơ quan hữu quan phát động và nội dung Giao ước thi đua của Khối, qua đó góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm 2019 và những mặt còn tồn tại, thiếu sót, tập trung chỉ đạo, thực hiện các biện pháp để khắc phục các tồn tại, thiếu sót, phát huy có hiệu quả những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của mỗi đơn vị và của Khối trong năm 2019.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị trong Khối. Thực hiện tốt các nội dung liên quan trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Tổ chức thành công Hội thao của Khối, dự kiến tổ chức từ ngày 14 - 18/10/2019.

Triển khai kiểm tra chéo giữa các đơn vị và đánh giá kết quả thực hiện Giao ước thi đua, tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, bình xét, suy tôn đề nghị khen thưởng của Khối năm 2019 và tiến hành chuyển giao đơn vị Trưởng Khối thi đua năm 2020.

Đồng thời, thay mặt đơn vị Trưởng Khối thi đua cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về kinh tế của tỉnh năm 2019, đồng chí Vũ Văn Vở, Phó Giám đốc Sở TT&TT kêu gọi các đơn vị trong Khối tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Lê NgaIn trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Thông Báo
Thông báo số 524/TB-STTTT ngày 1/7/2019 của Sở TTTT về lịch tiếp công dân quý III năm 2019.tại đây
Quyết định số 583/QĐ-STTTT ngày 08/7/2019 V/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 của Sở TTTT. Tải về
Quyết định số 542/QĐ-STTTT ngày 26/6/2019 về việc công bố công khai số liệu thực hiện Quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông. Tải về
Công văn số 233 /STTTT-TTBCXB ngày 18/3/2019 Về việc tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương. tại đây
Công văn số 451 /STTTT-TTBCXB ngày 21/5/2019 V/v tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong. tại đây
Công văn số 399 /STTTT-TTBCXB ngày 09/5/2019 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh.tại đây
Công văn số 390 /STTTT-TTBCXB V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.tại đây
Công văn số 316/STTTT-TTBCXB ngày 11/4/2019 Về việc tuyên truyền, đăng ký tác phẩm dự thi Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2019.Tại đây
Công văn số 307/STTTT-CNTTT ngày 09/4/2019 tham gia ý kiến đối với Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong CCQNN.Tại đây
Công văn số 306/STTTT-CNTTT ngày 09/4/2019 Về việc tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương.Tại đây
Công văn số 305/STTTT-CNTTT ngày 09/4/2019 Về việc tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ.Tại đây
Quyết định số 227/QĐ-STTTT ngày 18/3/2019 về việc công bố công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.Tại đây
Quyết định số 227/QĐ-STTTT ngày 18/3/2019 về việc công bố công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
Công văn số 219 STTTT-TTBCXB V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động Truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.tại đây
Công văn số 210/STTTT-BCVT ngày 13/3/2019 V/v góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung, một số nội dung tại Điều 1 của Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015.Tại đây
Quyết định số 95/QĐ-STTTT ngày 15/01/2019 V/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở TTTT. Tại đây
Công văn số 104/STTTT-TTBCXB ngày 01/2/2019 V/v tuyên truyền Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2019. Tải về tại đây
Công văn số 75/STTTT-HĐTĐKT V/v hướng dẫn thi đua khen thưởng Sở năm 2019. Tải vềtại đây
Công văn số 76/STTTT-VP hướng dẫn thi đua khen thưởng cấp huyện 2019. Tải về tại đây
Thông báo số 26/TB-STTTT ngày 04/01/2019 về lịch tiếp công dân quý I năm 2019. Tải về tại đây
Các biểu mẫu gửi kèm Công văn số 17/STTTT-TTBCXB ngày 07/01/2018 về việc cung cấp số liệu đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động đối với Đài Phát thanh cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã. Tải về tại đây
Công văn số 1146/STTTT-VP ngày 13/11/2018 về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018. Tải về tại đây
Công văn số 1083/STTTT-TTBCXB ngày 31/10/2018 về việc tuyên truyền phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) tỉnh Hải Dương. Tải về tại đây
Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện và cấp xã. Tải về tại đây
Công văn số 752 ngày 26/7/2018 của Sở TTTT về việc xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp TTTT. Tải về tại đây
Lịch tiếp công dân Quý III, IV năm 2018. Tải về tại đây
Công văn số 608/STTTT-CNTT Về việc tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành mã định danh cho các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương. Tải về tại đây
Thông báo Lịch tiếp công dân Quý II của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Tải về tại đây
Công văn số 113/STTTT-TTBCXB tuyên truyền phòng, chống lạm dụng rượu, bia, đồ uống có cồn và KH phát động phong trào thi đua đảm bảo TTATGT. Tải về tại đây
Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ hội truyền thống và Ngày hội sách xuân Mậu Tuất - 2018 tại di tích Văn miếu Mao Điền; Đề cương tuyên truyền Tải về tại đây
Dự thảo Kiến trúc Chính Quyền điện tử tỉnh Hải Dương. Tải về Tải về
Công văn số 167/STTTT-TTCBXB ngày 01/3/2018 về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 Tải về tại đây
Kế hoạch 305/KH-BTC ngày 2/2/2018 của BTC lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc về tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018 và Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bia Côn Sơn Tư phúc tự bi là Bảo vật quốc gia tại đây
Triển khai Công văn số 255/UBND-VP của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính Phủ Tải về Tại đây
Công văn 47/STTTT-TTBCXB ngày 16/1/2018 V/v cung cấp số liệu thống kê về lĩnh vực thông tin cơ sở Tải về Tại đây
Công văn 30 /STTTT-TTBCXB ngày 11/01/2018 về việc Thông báo phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 Tải về tại đây
Công văn số 1206/STTTT-CNTT ngày 20/12/2017 v/v khảo sát số liệu phục vụ xây dựng khung kiến trúc CQĐT tỉnh Hài Dương. Tải về công văn và biểu mẫu Tại đây
Hướng dẫn số 1088/HD-HĐTĐKT ngày 27/11/2017 về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng. Tải về tại đây
Công văn 1066/STTTT-VP ngày 20/11/2017 V/v hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2017. Tải về tại đây
Công văn số 840 /STTTT-TTBCXB V/v đôn đốc cập nhật danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (lần 1) Tải về tại đây
Công văn 1267/HĐXT ngày 15/9/2017 về việc đăng tải thông tin xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" "Nghệ nhân ưu tú" tỉnh Hải Dương lần thứ hai - năm 2017 Tải về tại đây
Công văn số 791 /STTTT-BCVT V/v hướng dẫn triển khai Thông tư số 12, 14 của Bộ TTTT về quy trình và danh mục thiết bị viễn thông phải điểm định Tải về
Số lượt truy cập
1453289
Trang chủ | Skip navigation links
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Quản lý nhà nước
Kiến thức - Thủ thuật
Số liệu báo cáo
KN 15 nam ngay TL So
Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hải Dương
Giấy phép số 32/GP-TTĐT do Cục PT,TH & TTĐT cấp ngày 29/7/2014
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Cao Thắng - Giám đốc Sở
Trưởng Ban Biên tập: : Ông Vũ Văn Vở - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: 199 Nguyễn Lương Bằng - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220 3 897 357 - Fax: - Email: Email:thongtintruyenthong@haiduong.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Sở TT&TT Hải Dương” khi phát hành lại thông tin từ website này.