Cập nhật : 8/6/2019 11:38 AM
 
Sở TTTT tổ chức hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 8 năm 2019

​Sáng ngày 02/8, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 8/2019 để đánh giá tình hình công tác quản lý nhà nước tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019.

2.8.2019 giao ban T8.JPG

Đồng chí Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở TTTT phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo và cán bộ, công chức các phòng chức năng khối Văn phòng Sở; Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) thuộc Sở. Đồng chí Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở TTTT chủ trì hội nghị.

Trong tháng 7/2019, các Phòng chức năng, Trung tâm CNTT&TT thuộc Sở đã bám sát Thông báo nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện, cũng như xử lý các nhiệm vụ đột xuất và cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, nổi bật như:

Triển khai Hệ thống "Một cửa điện tử" và Dịch vụ công trực tuyến cho UBND cấp xã; Xây dựng phần mềm đánh giá, chấm điểm, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử đối với UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2019. Phối hợp triển khai phần mềm tự động tổng hợp thông tin trên mạng viết về Hải Dương; Làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện cấp chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương, triển khai giải pháp ký số trên di động. Phối hợp BKAV khảo sát hiện trạng Trung tâm Tích hợp dữ liệu để triển khai các giải pháp về đảm bảo an toàn thông tin và đánh giá cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin. Triển khai xây dựng Trung tâm giám sát an ninh mạng của tỉnh; Tổ chức họp Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương; Tổng hợp, báo cáo số liệu ICT index năm 2019. Phối hợp triển khai ứng dụng CNTT cho kỳ họp HĐND "không giấy tờ".

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Phối hợp với Cục Thông tin cơ sở tổ chức hội nghị thông tin tuyên truyền về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; phòng chống dịch cúm gia cầm; Tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông của Trung ương cùng các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức triển khai chương trình hợp tác truyền thông theo Kế hoạch hoạt độngTTĐN của tỉnh năm 2019.

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định 14/2015/QĐ-UBND về Quy định một số nội dung về quản lý Điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Tiếp tục lấy ý kiến cho kế hoạch của UBND tỉnh về ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp thông tin trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Đề án thành lập Trung tâm CNTT tỉnh Hải Dương trên cơ sở hợp nhất tất cả các chức năng, nhiệm vụ về công nghệ thông tin - kỹ thuật của 3 Trung tâm CNTT thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Sở TTTT, Sở Tài nguyên và Môi trường.Tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Giao ước thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Khối thi đua cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về kinh tế. Làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Quy định 101, Quy định 55, Quy định 08.Làm việc với Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ về thanh tra việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; việc luân chuyển, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong cơ quan Sở TTTT.

Tiếp tục thanh tra đối với Viễn thông Hải Dương và Trung tâm Kinh doanh VNPT-Hải Dương,Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần viễn thông FPT; Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo  tình hình thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Trong tháng 7/2019, Sở đã tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và cấp 7 Giấy phép các loại; Tổng hợp được 172 tin, bài báo chí toàn quốc viết về Hải Dương; 210 tin, bài nổi bật của Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnhchí toàn quốc viết về Hải Dương; 245 tin, bài nổi bật của Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh liên quan đến các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở TTTT nhất trí với báo cáo đánh giá tình hình công tác quản lý nhà nước tháng 7/2019, đồng thời nhấn mạnh một số công việc trọng tâm trong tháng 8/2019 của ngành TTTT cần tập trung thực hiện tốt, đó là:

Triển khai hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cho các xã, phường, thị trấn; Triển khai xây dựng phần mềm đánh giá, chấm điểm Chính quyền điện tử đối với UBND cấp huyện và cấp xã; Triển khai nâng cấp, mở rộng chức năng của Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; Tiếp tục triển khai các giải pháp an toàn, an ninh thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu; Tổ chức diễn tập về an toàn an ninh thông tin; Tổ chức khai trương Trung tâm giám sát thông minh và Trục kết nối liên thông; Trình UBND tỉnh ban hành Quy chế vận hành, sử dụng hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến và Quy chế sử dụng chữ ký số; Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT tỉnh Hải Dương năm 2020; Phối hợp với Ban Cơ yếu chính phủ cấp chữ ký số cho cán bộ, công chức. Triển khai tích hợp ký số trên di động và lên hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác phối hợp tổ chức hội nghị giao ban báo chí hằng tháng và xử lý các vấn đề báo chí nêu. Tăng cường phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp đưa tin về các sự kiện lớn, các điểm phức tạp, nổi cộm trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp, có hiệu quả thiết thực. Hoàn thiện Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ viết và biên tập tin, bài trên Trang thông tin điện tử năm 2019; Theo dõi, đôn đốc Kế hoạch triển khai Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổ chức giải báo chí tỉnh Hải Dương. Tiếp tục Phối hợp với Đài PTTH tỉnh về xây dựng phóng sự về quá trình xây dựng và trưởng thành của Sở; Tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông của Trung ương cùng các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức triển khai chương trình hợp tác truyền thông theo Kế hoạch TTĐN của tỉnh năm 2019; Xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày sách, Kế hoạch TTĐN năm 2020.

Tiếp tục theo dõi UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Hoàn thiện dự thảo và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chỉnh trang đô thị theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Báo cáo chuyên đề về quản lý và nâng cao chất lượng Đài truyền thanh cơ sở theo kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh; tổ chức các lớp đào tạo truyền thanh cơ sở cho các đối tượng có liên quan tại tỉnh Hải Dương; Phối hợp với Trung tâm tần số khu vực V: Xây dựng Kế hoạch tập huấn về tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2019.

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án thành lập Trung tâm CNTT tỉnh, gửi Sở Nội vụ thẩm định trên cơ sở góp ý của các đơn vị có liên quan; Triển khai Kế hoạch 106/KH-KTCN ngày 11/02/2019 về hoạt động của Khối thi đua Kinh tế chuyên ngành năm 2019, với vai trò là Trưởng Khối; Triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch 199/KH-STTTT ngày 12/3/2019 của Sở TTTT về tổ chức các hoạt động nhân dịp 15 năm thành lập Sở TTTT; chuẩn bị các nội dung và tổ chức Ký kết hợp tác giữa Bộ TTTT với tỉnh Hải Dương; khai trương Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Trung tâm giám sát an ninh mạng.

Hoàn thành thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong trong lĩnh vực thông tin truyền thông đối với Viễn thông Hải Dương và Trung tâm Kinh doanh VNPT Hải Dương. Ban hành Quyết định thanh tra, Kế hoạch thanh tra, Đề cương thanh tra và tiến hành thanh tra đối với Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần viễn thông FPT. Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, đảm bảo đúng pháp luật và không để vụ việc kéo dài.

Lê Nga


In trang Quay lại Lên trên
Thông Báo
Thông báo số 524/TB-STTTT ngày 1/7/2019 của Sở TTTT về lịch tiếp công dân quý III năm 2019.tại đây
Quyết định số 583/QĐ-STTTT ngày 08/7/2019 V/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 của Sở TTTT. Tải về
Quyết định số 542/QĐ-STTTT ngày 26/6/2019 về việc công bố công khai số liệu thực hiện Quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông. Tải về
Công văn số 233 /STTTT-TTBCXB ngày 18/3/2019 Về việc tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương. tại đây
Công văn số 451 /STTTT-TTBCXB ngày 21/5/2019 V/v tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong. tại đây
Công văn số 399 /STTTT-TTBCXB ngày 09/5/2019 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh.tại đây
Công văn số 390 /STTTT-TTBCXB V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.tại đây
Công văn số 316/STTTT-TTBCXB ngày 11/4/2019 Về việc tuyên truyền, đăng ký tác phẩm dự thi Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2019.Tại đây
Công văn số 307/STTTT-CNTTT ngày 09/4/2019 tham gia ý kiến đối với Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong CCQNN.Tại đây
Công văn số 306/STTTT-CNTTT ngày 09/4/2019 Về việc tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương.Tại đây
Công văn số 305/STTTT-CNTTT ngày 09/4/2019 Về việc tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ.Tại đây
Quyết định số 227/QĐ-STTTT ngày 18/3/2019 về việc công bố công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.Tại đây
Quyết định số 227/QĐ-STTTT ngày 18/3/2019 về việc công bố công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
Công văn số 219 STTTT-TTBCXB V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động Truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.tại đây
Công văn số 210/STTTT-BCVT ngày 13/3/2019 V/v góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung, một số nội dung tại Điều 1 của Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015.Tại đây
Quyết định số 95/QĐ-STTTT ngày 15/01/2019 V/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở TTTT. Tại đây
Công văn số 104/STTTT-TTBCXB ngày 01/2/2019 V/v tuyên truyền Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2019. Tải về tại đây
Công văn số 75/STTTT-HĐTĐKT V/v hướng dẫn thi đua khen thưởng Sở năm 2019. Tải vềtại đây
Công văn số 76/STTTT-VP hướng dẫn thi đua khen thưởng cấp huyện 2019. Tải về tại đây
Thông báo số 26/TB-STTTT ngày 04/01/2019 về lịch tiếp công dân quý I năm 2019. Tải về tại đây
Các biểu mẫu gửi kèm Công văn số 17/STTTT-TTBCXB ngày 07/01/2018 về việc cung cấp số liệu đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động đối với Đài Phát thanh cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã. Tải về tại đây
Công văn số 1146/STTTT-VP ngày 13/11/2018 về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018. Tải về tại đây
Công văn số 1083/STTTT-TTBCXB ngày 31/10/2018 về việc tuyên truyền phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) tỉnh Hải Dương. Tải về tại đây
Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện và cấp xã. Tải về tại đây
Công văn số 752 ngày 26/7/2018 của Sở TTTT về việc xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp TTTT. Tải về tại đây
Lịch tiếp công dân Quý III, IV năm 2018. Tải về tại đây
Công văn số 608/STTTT-CNTT Về việc tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành mã định danh cho các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương. Tải về tại đây
Thông báo Lịch tiếp công dân Quý II của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Tải về tại đây
Công văn số 113/STTTT-TTBCXB tuyên truyền phòng, chống lạm dụng rượu, bia, đồ uống có cồn và KH phát động phong trào thi đua đảm bảo TTATGT. Tải về tại đây
Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ hội truyền thống và Ngày hội sách xuân Mậu Tuất - 2018 tại di tích Văn miếu Mao Điền; Đề cương tuyên truyền Tải về tại đây
Dự thảo Kiến trúc Chính Quyền điện tử tỉnh Hải Dương. Tải về Tải về
Công văn số 167/STTTT-TTCBXB ngày 01/3/2018 về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 Tải về tại đây
Kế hoạch 305/KH-BTC ngày 2/2/2018 của BTC lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc về tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018 và Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bia Côn Sơn Tư phúc tự bi là Bảo vật quốc gia tại đây
Triển khai Công văn số 255/UBND-VP của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính Phủ Tải về Tại đây
Công văn 47/STTTT-TTBCXB ngày 16/1/2018 V/v cung cấp số liệu thống kê về lĩnh vực thông tin cơ sở Tải về Tại đây
Công văn 30 /STTTT-TTBCXB ngày 11/01/2018 về việc Thông báo phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 Tải về tại đây
Công văn số 1206/STTTT-CNTT ngày 20/12/2017 v/v khảo sát số liệu phục vụ xây dựng khung kiến trúc CQĐT tỉnh Hài Dương. Tải về công văn và biểu mẫu Tại đây
Hướng dẫn số 1088/HD-HĐTĐKT ngày 27/11/2017 về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng. Tải về tại đây
Công văn 1066/STTTT-VP ngày 20/11/2017 V/v hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2017. Tải về tại đây
Công văn số 840 /STTTT-TTBCXB V/v đôn đốc cập nhật danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (lần 1) Tải về tại đây
Công văn 1267/HĐXT ngày 15/9/2017 về việc đăng tải thông tin xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" "Nghệ nhân ưu tú" tỉnh Hải Dương lần thứ hai - năm 2017 Tải về tại đây
Công văn số 791 /STTTT-BCVT V/v hướng dẫn triển khai Thông tư số 12, 14 của Bộ TTTT về quy trình và danh mục thiết bị viễn thông phải điểm định Tải về
Số lượt truy cập
1453262
Trang chủ | Skip navigation links
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Quản lý nhà nước
Kiến thức - Thủ thuật
Số liệu báo cáo
KN 15 nam ngay TL So
Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hải Dương
Giấy phép số 32/GP-TTĐT do Cục PT,TH & TTĐT cấp ngày 29/7/2014
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Cao Thắng - Giám đốc Sở
Trưởng Ban Biên tập: : Ông Vũ Văn Vở - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: 199 Nguyễn Lương Bằng - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220 3 897 357 - Fax: - Email: Email:thongtintruyenthong@haiduong.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Sở TT&TT Hải Dương” khi phát hành lại thông tin từ website này.