Cập nhật : 11/13/2019 2:29 PM
 
44% thủ tục hành chính của Bộ TT&TT đã được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4

​Tính đến tháng 11/2019, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ TT&TT là 88, gồm 54 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 34 dịch vụ công mức 4, chiếm 44% trong tổng số 200 thủ tục hành chính lĩnh vực TT&TT được thực hiện tại Bộ.

Số liệu thống kê nêu trên vừa được Vụ Tổ chức cán bộ, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ TT&TT thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo được tổ chức hôm nay, ngày 12/11 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn.

HC 13.11.jpg

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính Bộ TT&TT chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo.

Hơn 90% văn bản phát hành của các đơn vị thuộc Bộ TT&TT dưới dạng điện tử có ký số

Cũng theo đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, tính đến tháng 11/2019, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT là 243 thủ tục, trong đó có 200 thủ tục thực hiện tại Bộ và 43 thủ tục thực hiện tại địa phương.

Thực hiện Nghị quyết 16 ngày 27/2/2018 của Chính phủ về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ  công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của mình, Bộ TT&TT đang tiến hành rà soát và dự kiến cắt giảm 16 TTHC.

Bên cạnh công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực quản lý, việc ban hành mới các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ TT&TT cũng luôn được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đơn giản hóa tối đa, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức.

Tính từ đầu năm đến nay, Bộ TT&TT đã và đang thực hiện xem xét cắt giảm và đơn giản hóa nhiều thành phần hồ sơ cũng như thời gian thực hiện đối với các thủ tục hành chính trong 2 dự thảo Thông tư thuộc lĩnh vực Internet và xuất bản: dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 quy định về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet và dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

Về công bố, công khai TTHC, từ đầu năm đến nay, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định công bố 2 TTHC được sửa đổi, bổ sung. "Các TTHC đều được cập nhật đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đảm bảo đầy đủ và chính xác. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có TTHC đều thực hiện tốt việc niêm yết các TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị", đại diện Vụ Tổ chức cán bộ nhận xét.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT cũng đang tập trung triển khai xây dựng "Hệ thống thông tin điện tử một cửa Bộ TT&TT" và thực hiện đánh giá việc tổ chức thủ tục hành chính tại Bộ theo đúng quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP, Thông tư 01/2018/VPCP đảm bảo điều kiện để thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ và kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia khi được đưa vào vận hành.

Triển khai hiện đại hóa nền hành chính, thời gian qua, Bộ TT&TT đã và đang triển khai 20 nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong năm 2019, với các nhiệm vụ trọng tâm gồm: hoàn thành xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ, phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0); triển khai cung cấp 26 dịch vụ công mức 3 theo danh mục đã được phê duyệt giai đoạn 2018 - 2020; tăng cường sử dụng văn bản điện tử; giám sát, khắc phục sự cố an toàn thông tin.

Về kết quả ứng dụng CNTT nội bộ, hiện 100% văn bản không mật đã được gửi, nhận qua môi trường điện tử; 100% trưởng đơn vị đã sử dụng hệ thống quản lý văn bản và ký số văn bản; và trên 90% văn bản phát hành của các đơn vị dưới dạng điện tử có ký số.

Với việc áp dụng ISO, hiện 100% đơn vị thuộc Bộ TT&TT có TTHC đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, có bản công bố ISO theo quy định. Hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được thực hiện thường xuyên, hiệu quả nhằm phát huy vai trò của việc áp dụng Hệ thống ISO trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Việc chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 sang hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đang được các đơn vị triển khai. Đến nay Cục Tần số vô tuyến điện là đơn vị đầu tư công bố ISO 9001: 2015. Khối cơ quan Bộ TT&TT dự kiến công bố trong năm nay.

Cần có giải pháp nâng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ

Tuy nhiên, theo Vụ Tổ chức cán bộ, một hạn chế trong cải cách hành chính của Bộ TT&TT là mặc dù số TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 khá lớn: 88/200 thủ tục; song số thủ tục có phát sinh hồ sơ trực tuyến còn thấp, 23/88 thủ tục hành chính (đạt 26%). Cùng với đó, việc tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trong thời gian qua cũng đạt kết quả thấp, đặc biệt là không phát sinh việc tiếp nhận hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

mo hinh HC 13.11.jpg

Tính đến nay tổng số thủ tục hành chính được Bộ TT&TT cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 là 88 thủ tục, với 54 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 34 dịch vụ công trực tuyến mức 4.

Trao đổi tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) Nguyễn Thành Phúc cho biết, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến phát sinh thấp là tình trạng chung mà nhiều bộ, tỉnh gặp phải. Vấn đề quan trọng là các cơ quan cung cấp dịch vụ cần có giải pháp khắc phục.

Ông Phúc cũng chia sẻ 2 giải pháp đã được một số bộ, tỉnh thực hiện để khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đó là cử cán bộ Đoàn Thanh niên ra bộ phận một cửa để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp làm thủ tục hành chính theo phương thức trực tuyến; rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thực hiện theo phương thức trực tuyến, ví dụ thời gian quy định đang là 5 ngày thì để khuyến khích có thể rút ngắn còn 2 ngày với những người dân, tổ chức chọn dùng thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

Nói về việc khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn nêu ra bài học kinh nghiệm của tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể, để khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng, giai đoạn đầu khi người dân chưa quen, tỉnh Quảng Ninh trả chi phí cho đơn vị cung cấp dịch vụ để đảm bảo người dân, doanh nghiệp khi đến sử dụng dịch vụ hành chính công sẽ không phải quay lại để lấy kết quả.

Theo ictnews.vn

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Thông Báo
Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng và Hướng dẫn Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Tải về Tại đây
Công văn số 983/STTTT-TTBCXB ngày 08/11/2019 về việc góp ý dự thảo Quy định về Giải thưởng báo chí Nguyễn Lương Bằng. Tải về Tại đây
Công văn số 865 /STTTT-TTBCXB ngày 14/10/2019 của Sở TTTT về việc tuyên truyền quản lý thông tin thuê bao di động trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tải về tại đây
Thông báo số 622/TB-STTTT ngày 01/10/2019 về Lịch tiếp công dân Quý IV/2019 của Giám đốc Sở TTTT. Tải về tại đây
Công văn số 849/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền cuộc thi sáng tác mẫu công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương. Tải về Tại đây
Công văn số 818/STTTT-CNTT về việc đánh giá, xếp hạng mức độ CQĐT cấp huyện và cấp xã. Tải về tại đây
Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Tải về tại đây
Thông báo số 524/TB-STTTT ngày 1/7/2019 của Sở TTTT về lịch tiếp công dân quý III năm 2019.tại đây
Quyết định số 583/QĐ-STTTT ngày 08/7/2019 V/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 của Sở TTTT. Tải về
Quyết định số 542/QĐ-STTTT ngày 26/6/2019 về việc công bố công khai số liệu thực hiện Quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông. Tải về
Công văn số 233 /STTTT-TTBCXB ngày 18/3/2019 Về việc tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương. tại đây
Công văn số 451 /STTTT-TTBCXB ngày 21/5/2019 V/v tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong. tại đây
Công văn số 399 /STTTT-TTBCXB ngày 09/5/2019 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh.tại đây
Công văn số 390 /STTTT-TTBCXB V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.tại đây
Công văn số 316/STTTT-TTBCXB ngày 11/4/2019 Về việc tuyên truyền, đăng ký tác phẩm dự thi Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2019.Tại đây
Công văn số 307/STTTT-CNTTT ngày 09/4/2019 tham gia ý kiến đối với Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong CCQNN.Tại đây
Công văn số 306/STTTT-CNTTT ngày 09/4/2019 Về việc tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương.Tại đây
Công văn số 305/STTTT-CNTTT ngày 09/4/2019 Về việc tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ.Tại đây
Quyết định số 227/QĐ-STTTT ngày 18/3/2019 về việc công bố công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.Tại đây
Quyết định số 227/QĐ-STTTT ngày 18/3/2019 về việc công bố công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
Công văn số 219 STTTT-TTBCXB V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động Truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.tại đây
Công văn số 210/STTTT-BCVT ngày 13/3/2019 V/v góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung, một số nội dung tại Điều 1 của Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015.Tại đây
Quyết định số 95/QĐ-STTTT ngày 15/01/2019 V/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở TTTT. Tại đây
Công văn số 104/STTTT-TTBCXB ngày 01/2/2019 V/v tuyên truyền Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2019. Tải về tại đây
Công văn số 75/STTTT-HĐTĐKT V/v hướng dẫn thi đua khen thưởng Sở năm 2019. Tải vềtại đây
Công văn số 76/STTTT-VP hướng dẫn thi đua khen thưởng cấp huyện 2019. Tải về tại đây
Thông báo số 26/TB-STTTT ngày 04/01/2019 về lịch tiếp công dân quý I năm 2019. Tải về tại đây
Các biểu mẫu gửi kèm Công văn số 17/STTTT-TTBCXB ngày 07/01/2018 về việc cung cấp số liệu đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động đối với Đài Phát thanh cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã. Tải về tại đây
Công văn số 1146/STTTT-VP ngày 13/11/2018 về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018. Tải về tại đây
Công văn số 1083/STTTT-TTBCXB ngày 31/10/2018 về việc tuyên truyền phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) tỉnh Hải Dương. Tải về tại đây
Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện và cấp xã. Tải về tại đây
Công văn số 752 ngày 26/7/2018 của Sở TTTT về việc xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp TTTT. Tải về tại đây
Lịch tiếp công dân Quý III, IV năm 2018. Tải về tại đây
Công văn số 608/STTTT-CNTT Về việc tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành mã định danh cho các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương. Tải về tại đây
Thông báo Lịch tiếp công dân Quý II của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Tải về tại đây
Công văn số 113/STTTT-TTBCXB tuyên truyền phòng, chống lạm dụng rượu, bia, đồ uống có cồn và KH phát động phong trào thi đua đảm bảo TTATGT. Tải về tại đây
Công văn số 166/STTTT-TTBCXB ngày 22/02/2019 về tuyên truyền Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tải về tại đây
Dự thảo Kiến trúc Chính Quyền điện tử tỉnh Hải Dương. Tải về Tải về
Công văn số 167/STTTT-TTCBXB ngày 01/3/2018 về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 Tải về tại đây
Kế hoạch 305/KH-BTC ngày 2/2/2018 của BTC lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc về tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018 và Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bia Côn Sơn Tư phúc tự bi là Bảo vật quốc gia tại đây
Triển khai Công văn số 255/UBND-VP của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính Phủ Tải về Tại đây
Công văn 47/STTTT-TTBCXB ngày 16/1/2018 V/v cung cấp số liệu thống kê về lĩnh vực thông tin cơ sở Tải về Tại đây
Kế hoạch 1320/KH-STTTT ngày 25/12/2018 về Tuyên truyền việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông Tải về tại đây
Công văn số 1206/STTTT-CNTT ngày 20/12/2017 v/v khảo sát số liệu phục vụ xây dựng khung kiến trúc CQĐT tỉnh Hài Dương. Tải về công văn và biểu mẫu Tại đây
Hướng dẫn số 1088/HD-HĐTĐKT ngày 27/11/2017 về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng. Tải về tại đây
Công văn 1066/STTTT-VP ngày 20/11/2017 V/v hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2017. Tải về tại đây
Công văn số 840 /STTTT-TTBCXB V/v đôn đốc cập nhật danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (lần 1) Tải về tại đây
Công văn 1267/HĐXT ngày 15/9/2017 về việc đăng tải thông tin xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" "Nghệ nhân ưu tú" tỉnh Hải Dương lần thứ hai - năm 2017 Tải về tại đây
Công văn số 791 /STTTT-BCVT V/v hướng dẫn triển khai Thông tư số 12, 14 của Bộ TTTT về quy trình và danh mục thiết bị viễn thông phải điểm định Tải về
Số lượt truy cập
1545302
Trang chủ | Skip navigation links
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Quản lý nhà nước
Kiến thức - Thủ thuật
Số liệu báo cáo
Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hải Dương
Giấy phép số 32/GP-TTĐT do Cục PT,TH & TTĐT cấp ngày 29/7/2014
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Cao Thắng - Giám đốc Sở
Trưởng Ban Biên tập: : Ông Vũ Văn Vở - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: 199 Nguyễn Lương Bằng - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220 3 897 357 - Fax: - Email: Email:thongtintruyenthong@haiduong.gov.vn
Ghi rõ nguồn “Sở TT&TT Hải Dương” khi phát hành lại thông tin từ website này.