STTTên phòng chức năngPhụ trách phòng/ đơn vịSố điện thoại
1Văn phòng

Nguyễn Hữu Đặng

Chánh Văn phòng

CQ: 3897350

DĐ: 0949883645

2Thanh tra Sở

Phạm Quang Tưởng

Chánh Thanh tra

CQ: 3897354

DĐ: 0912985678

3Phòng Kế hoạch Tài chính

Lê Tuấn Việt

Trưởng phòng

CQ: 3897359

DĐ: 0912363909

4Phòng Công nghệ thông tin

Nguyễn Minh Kha

Trưởng phòng

CQ: 3897353

DĐ: 0904081819

5Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

Nguyễn Trọng Thắng

Trưởng phòng

CQ: 3897357

DĐ: 0983172286

6Phòng Bưu chính Viễn thông

Phạm Huy Thắng

Trưởng phòng

CQ: 3897352

DĐ: 0993866866

7Trung tâm CNTT&TT

Nguyễn Xuân Hải

Giám đốc

CQ: 3893286

DĐ: 0913394414