anh sep 16.7.2019.jpg

 

Giám đốc Sở

Họ và tên: Nguyễn Cao Thắng

Điện thoại: 0320.3897.386 – 0934.46.7777

Email: nguyencaothang.tttt@haiduong.gov.vn

 

 

 

Phó Giám đốc Sở

Họ và tên: Vũ Văn Vở 

Điện thoại: 0320.3897.356 – 0983.328.496

Email: vuvanvo.tttt@haiduong.gov.vn